Obwieszczenie

2019-03-04 08:32:00

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu zawiadamia o wydaniu decyzji uchylającej w całości w mocy decyzje Wójta Gminy Łubowo, odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z infrastrukturą na dz.ew. 287 w m. Łubowo.

obwieszczenie.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-57.html