Obwieszczenie

2014-12-16 06:00:00

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

przeczytaj obwieszczenie

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-6.html