Obwieszczenie - droga Moraczewo

2016-10-05 06:00:00

Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o zakończeniu przebudowy drogi w m. Moraczewo, działka nr ewid. 36, 33 i 25, która została zrealizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123.000,00 zł. zgodnie z umową nr 11/2016 z dnia 30 maca 2016r. z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

                        Łubowo, dnia 05.10.2016r.

Nr sprawy: 7152.1.2016

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o zakończeniu przebudowy drogi  w m. Moraczewo, działka nr ewid. 36, 33 i 25, która została zrealizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123.000,00 zł. zgodnie z umową nr 11/2016 z dnia 30 maca 2016r. z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 

 

Wartość dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego        123.000,00

Udział własny                                                                                               127.732,43

Całkowity koszt inwestycji:                                                                          250.732,43

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Łubowo

 

 

 

 

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-droga-moraczewo.html