Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-08-18 08:46:00

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 ze. zm.) oraz z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23 ze zm.)

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-decyzji-o-lokalizacji-15.html