Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-02-28 06:00:00

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.02.2018r. na wniosek Gminy Łubowo

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-decyzji-o-lokalizacji-23.html