Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-07-22 06:00:00

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-decyzji-o-lokalizacji-38.html