Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Dodano: 2017-02-15 11:41:00
  • 4482 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 23 ze zm.)

Załączniki
zaw_wod_kan_133_Rzegnowo