Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2013-01-18 10:00:00

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717/ oraz z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r./

więcej:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-decyzji-o-lokalizacji-200.html