Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  • Dodano: 2020-09-02 12:26:04
  • 397 wyświetleń
  • Drukuj

Decyzja dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W poniższym załączeniu znajduje się obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych w miejscowości Pierzyska.

 

 

 Obwieszczenie 6220.09.2020.pdf