Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-04-03 06:00:00

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 03.04.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w m. Owieczki, gm. Łubowo, dz. nr 93/3, 93/4, 93/7, 93/8 i 93/9, ark. 1.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-16.html