Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-06-07 06:00:00

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 07.06.2017r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków, etap I, obręb Pierzyska – Baranowo, gm. Łubowo, dz. nr 218, 169, 219/2, 219/1, 153, 220, 148, 147, 165/1, 164/1, 157/1, 157/2, 159/4, 159/1 i 151, ark. mapy 2.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-23.html