Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-10-03 06:00:00

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 03.10.2017r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu tłocznego wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej, dz. nr 8 i 25 w m. Strychowo, ark. mapy 1 oraz dz. nr 17, 21 i 25 w m. Myślęcin, ark. mapy 1.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-27.html