Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

2015-08-12 10:55:25

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 12.08.2015r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz nr 117/4, 118, 216 i 220/8 w m. Owieczki, ark. mapy 1 i 2.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-3.html