Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2013-01-03 10:00:00

Na podstawie art. 51 ust. 1, art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr.80 poz. 717 ze zm.),

więcej:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-41.html