Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-04-17 06:00:00

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 17.04.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Łubowo, dz. nr 381, 262, 199/2, 275, 379 i 279/14 ark. mapy 2.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-44.html