Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-07-11 06:00:00

zawiadamiam o wydaniu w dniu 11.07.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-49.html