Obwieszczenie Wójta Gminy Łubowo

2015-03-17 11:48:20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Przeczytaj obwieszczenie

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-wojta-gminy-lubowo.html