Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

  • Dodano: 2013-11-12 00:00:00
  • 4876 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zn.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

więcej

Tagi powiązane z wiadomością:
Obwieszczenie Wójta, ochrona środowiska


Podobne tematy dla tagów: Obwieszczenie Wójta,ochrona środowiska,

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej