Ogłoszenie

2019-07-05 06:50:00

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekanowice

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-19.html