Ogłoszenie

  • Dodano: 2015-01-23 07:00:00
  • 4760 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ogłaszam, że w sprawie:

Przeczytaj ogłoszenie