OGŁOSZENIE

2019-03-08 12:17:12

W trosce o bezpieczeństwo dostaw wody do odbiorców podaje się do publicznej wiadomości ogólne zasady prowadzenia prac ziemnych w obrębie Gminy Łubowo

Każdy inwestor/wykonawca robót planujący i podejmujący roboty ziemne na terenie Gminy Łubowo, powinien założyć istnienie na nim podziemnych sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz powinien przed przystąpieniem do prac kategorycznie przeprowadzić uzgodnienia identyfikujące istniejące sieci na terenie objętym planowanymi robotami.

W celu dokonania uzgodnień należy zgłosić się do Urzędu Gminy Łubowo  bądź Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie, przedkładając mapy z jednoznacznie zaznaczonym obszarem objętym pracami.

Każdy inwestor/wykonawca robót ziemnych prowadzący prace w pobliżu sieci ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie ewentualnych ich uszkodzeń.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-5.html