Ogłoszenie numer 10/2018

2018-10-17 09:33:05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Ogłoszenie naboru wniosków 1.2.2(1).pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-numer-10-2018.html