Ogłoszenie o naborze na stanowisko asytenta rodziny

2015-05-27 07:37:49

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubowie ogłasza nabór na asystenta rodziny.

Przeczytaj ogłoszenie o naborze

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asytenta-rodziny.html