Ogłoszenie o pracy - główny księgowy/a w Gimnazjum Łubowo

2013-10-09 11:55:00

O G ŁO S Z E N I E Dyrektora Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze główna księgowa/księgowy w niepełnym wymiarze godzin pracy (½ etatu).

kliknij

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-pracy-glowny-ksiegowy-a-w-gimnazjum-lubowo.html