OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Fałkowie dla działki nr 171/1 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

  • Dodano: 2020-12-04 06:00:00
  • 403 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zmianami),

Załączniki
Ogłoszenie