OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Fałkowie dla działki nr 171/1 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2020-12-04 06:00:00Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zmianami),

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-5.html