Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo

2018-06-12 09:27:00

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUBOWO Z SIEDZIBĄ W ŁUBOWIE 62-260 Łubowo 1 o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-wojta-gminy-lubowo-1.html