Ogłoszenie wyników

2019-02-22 13:05:00

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert a powierzenie realizacji zadań Gminy Łubowo w zakresie kultury fizycznej na rok 2019

wynik konkursu.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-wynikow.html