Oświadczenie Wójta Gminy Łubowo

2014-06-26 14:57:00

Zamieszczamy oświadczenie Wójta Gminy Łubowo dot. przeznaczenia środków na wyjazd dzieci na obóz wypoczynkowy w Powidzu

W związku z licznymi informacjami, docierającymi do Urzędu Gminy Łubowo o rzekomej odmowie przekazania środków przeznaczonych na wyjazd dzieci z Gminy Łubowo do Powidza, organizowanego przez Proboszcza Parafii p.w. Narodzenia NMP w Imielnie, Wójt Gminy Łubowo oświadcza, że sprawa była przedmiotem posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubowie w dniu 20.05.2014r.

Podczas spotkania postanowiono, że środki zostaną przekazane Proboszczowi po dostarczeniu do tutejszego Urzędu brakujących dokumentów.

 W załączeniu skan Protokołu z posiedzenia Komisji.

pobierz

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,oswiadczenie-wojta-gminy-lubowo.html