Otwarcie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Łubowo.

2020-06-08 00:00:00

Informujemy, że od dnia 11 czerwca, po uprzedniej dezynfekcji (10 czerwca) zostaną otwarte siłownie i place zabaw Gminy Łubowo.

Od dnia 11 czerwca otwarte zostaną ponownie place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Niestety brak jest wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego co do korzystania z tego rodzaju aktywności.

Wszystkich użytkowników prosimy o stosowanie się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

Nadmieniamy, że wszelkie urządzenia w dniu 10 czerwca zostaną poddane dezynfekcji..

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,otwarcie-placow-zabaw-i-silowni-zewnetrznych-w-gminie-lubowo.html