Prezentacja lini technologicznej do utylizacji osadów ściekowych i nadmiernych

2014-06-10 10:07:00

Relacja z seminarium

Na terenie Lednickiego  Parku Krajobrazowego  w pobliżu Muzeum Pierwszych Piastów w  dniach 9 – 10 czerwca 2014 w przepięknej scenerii  Karczmy z inicjatywy   Wójta Gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego  odbyło się seminarium  dot. „Technologia lokalnej utylizacji osadów ściekowych i nadmiernych powstających w procesie oczyszczania ścieków”.  W konferencji  uczestniczyli  przedstawiciele Firmy Bionor,  oraz przedstawiciele   norweskiej firmy Agro Nova AS , profesorzy z Politechniki Częstochowskiej, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu, oraz delegacja z Węgier i z Norwegii .

Konferencja miała na celu przedstawienie nowych technologii w procesie oczyszczania ścieków   w technologii   SBR, w szczególności najnowocześniejszych systemów utylizacji osadów ściekowych i nadmiernych. Firma   na rynku istnieje 23 lata.  Wykład prowadzili przedstawiciele  firmy BIONOR i AGRO NOVA,  którzy  zajmują się projektowaniem,  budową  i serwisem  biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii SBR , polegające  na porcjowaniu oczyszczania ścieków,  pozwalając w optymalny sposób usunąć zarówno substancje organiczne jak i zawiesiny. W połączeniu z dozowaniem chemikaliów to daje również znaczną redukcję fosforu.  Cechą szczególną jest wyjątkowa precyzja realizacji poszczególnych faz procesu technologicznego poprzez zastosowanie najnowocześniejszych systemów sterowania. Na konferencji przedstawiono  cały proces  technologiczny, realne rozwiązania kwestii osadów i zalety posiadania takiej oczyszczalni  i możliwość rozwiązania problemu oczyszczania ścieków w przedziale od 5 do 9000 tys. mieszkańców.

Jedna z doświadczalnych linii do utylizacji osadów znajduje się na terenie oczyszczalni w Łubowie, gdzie uczestniczy udali się w drugiej części konferencji.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,prezentacja-lini-technologicznej-do-utylizacji-osadow-sciekowych-i-nadmiernych.html