„Przedszkolaki na start” - projekt realizowany w przedszkolu w Fałkowie

  • Dodano: 2018-01-02 12:51:37
  • 1648 wyświetleń
  • Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat jednego z naszych projektów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Przedszkola w Fałkowie.

Przedszkole w Fałkowie - kliknij po więcej informacji


     

  

„Przedszkolaki na start”- rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie Łubowo

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

 

Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeby zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej i dostępu  do niej na terenie Gminy Łubowo  w oparciu o utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych. Celem jest  zwiększenie edukacji przedszkolnej poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację panelu zajęć  dodatkowych ( logopedycznych, korekcyjno-ruchowych, oraz psychologicznych i integracyjnych).

 

Projekt finansowany jest w łącznej kwocie 283 110,00 zł., zakończenie realizacji projektu przewidziany jest na 30 września 2018r.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

- dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych

- zakup mebli i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania przedszkola

- zakup sprzętu audiowizualnego

- zakup sprzętu TIK

- zakup pomocy dydaktycznych

- zakup zabawek i sprzętu specjalistycznego na potrzeby realizacji zajęć przedszkolnych z dziećmi

- zatrudnienie wykwalifikowanego personelu w celu bieżącej działalności przedszkola

- realizacja ogólnorozwojowych zajęć dodatkowych dla dzieci w celu wyrównania szans rozwojowych i wyrównania szans edukacyjnych

- organizacja wydarzeń i spotkań integracyjnych