Remont drewnianego kościoła w Łubowie trwa

2018-04-16 08:00:00

Teren budowy wizytował ksiądz Proboszcz Jan Łykowski oraz Wójt Gminy Łubowo

W ubiegłym tygodniu na plac budowy zawitali przedstawiciele wykonawcy oraz Urzędu Gminy Łubowo z Wójtem Gminy Łubowo Andrzejem Łozowskim.

Po remontowanym kościele oprowadzał Ksiądz Proboszcz Jan Łykowski.

Postępy prac są bardzo duże, serce rośnie.

 

Koszt remontu naszego kościoła to ponad 2 mln złotych. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w bieżącym roku Gmina Łubowo wspomogła parafię kwotą ponad 100 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone zostały na część wkładu własnego parafii.

 

 Przypomnijmy:

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

"Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w dziewięciu zabytkowych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym prac konserwatorskich 72 drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. Wirtualny Szlak Zabytków Drewnianych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mobilny przewodnik turystyczny w formie aplikacji. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, takie jak tyflografiki z wizerunkami kościołów, czy opisy poszczególnych kościołów w alfabecie Braille'a. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 15 270 031,90 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 12 979 527,11 PLN

 

Informacja znajduje się również na 

informacjelokalne.pl  !!

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,remont-drewnianego-kosciola-w-lubowie-trwa.html