Starostowie dożynkowi - 4 września 2016r.

2016-08-26 09:02:00

Miło nam przedstawić Państwu Starostów Dożynek Powiatowo - Gminnych 2016

W tym roku przypadła nam w udziale przyjemność organizowania Dożynek Powiatowo - Gminnych.

 

 

Starostą powiatowym został Mirosław Nowak z Żydówka, Gmina Łubowo

 

Starościną powiatową została Maria Lisiecka z Kosowa, Gmina Czerniejewo

 

Starosta Dożynek Gminnych - Janusz Labrenc z Fałkowa

 

Starościna Dożynek Gminnych - Emilia Dolata z Pierzysk

 

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych przedstawicieli:

 

Pan Janusz Labrenc gospodaruje wraz z synem na areale 64ha. Wzorcowe gospodarstwo ukierunkowano na produkcję roślinną i hodowlę ptactwa wodnego. Uprawy to głównie żyto, rzepak, kukurydza.

Gospodarstwo posiada kompletny park maszyn również  technologicznie przygotowany w kierunku hodowli wspomnianego ptactwa wodnego.

 

Pani Emilia Dolata posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 183ha, z kompletnym parkiem maszynowym, które nastawione jest głównie na produkcję roślinną i zwierzęcą - trzoda chlewna w cyklu zamkniętym.

W znakomicie prowadzonym gospodarstwie uprawiane są głównie: pszenżyto, pszenica, rzepak, jęczmień, kukurydza oraz buraki cukrowe. 

 

 

Pani Maria Lisiecka, starościna dożynek powiatowych, wspólnie z mężem Andrzejem prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Kosowo, gm. Czerniejewo o powierzchni 72 ha. Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Roślinna przeznaczona jest na sprzedaż oraz na potrzeby produkcji zwierzęcej. Produkcja zwierzęca to hodowla bydła mlecznego
o średniej wydajności od 1 sztuki to 8 tys. litrów mleka na rok. Pani Maria aktywnie udziela się społecznie na rzecz sołectwa i gm. Czerniejewo.

 

Pan Mirosław Nowak, starosta dożynek powiatowych, prowadzi gospodarstwo rolne wraz z synami w Żydówku, gm. Łubowo o powierzchni 230 ha. Specjalizuje się w produkcji roślinnej – rzepak, buraki cukrowe, zboża i kukurydza oraz produkcją zwierzęcą – hodowla trzody chlewnej (w cyklu zamkniętym). Sprzedaż roczna wynosi około 2 tys. sztuk tuczników. Dodatkowo gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła opasowego, którego sprzedaż wynosi 130 sztuk/rok.  Pan Mirosław udziela się społecznie na rzecz gm. Łubowo, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Łubowo, a od 2006 roku jest sołtysem wsi Żydówko.

 

Pani Monika Bryjak, asystentka starostów dożynkowych, jest uczennicą IV klasy Technikum Mechanizacji Rolniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. Dalej planuje kontynuować swoja naukę związaną z tematyką rolniczą
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pani Monika wspólnie z mamą oraz rodzeństwem prowadzi gospodarstwo rolne położone we wsi Dziekanowice, gm. Łubowo, które zajmuje się produkcją roślinną oraz hodowlą brojlerów.

 

Pan Jakub Szczepaniak, asystent starostów dożynkowych, jest delegatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gnieźnieńskim. Prowadzi wspólnie z rodzicami gospodarstwo rolneo powierzchni 70 ha w miejscowości Ujazd, gm. Kiszkowo. Gospodarstwo jest nastawionena produkcję roślinną- rzepak, buraki cukrowe, zboża oraz hodowle trzody chlewnej.

 

 

Dziś, w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa dot. Dożynek Powiatowo Gminnych.

Zapraszamy do zapoznania  się z relacją z tego wydarzenia na www.informacjelokalne.pl

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,starostowie-dozynkowi-4-wrzesnia-2016r.html