Szkolenia dla Beneficjentów w LGD Trakt Piastów

  • Dodano: 2017-03-23 08:06:00
  • 2729 wyświetleń
  • Drukuj

W związku ze zbliżającym się naborami wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"zaprasza potencjalnych Beneficjentów na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”

Zakres i terminy szkoleń:
 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku  celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków:

 

Przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwijanie działalności gospodarczej

29 marca 2017 r., godz. 10:00, Dom Kultury w Łubowie.

 

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

29 marca 2017 r., godz. 10:00, Dom Kultury w Łubowie.

 

Przedsięwzięcie 1.1.1.  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru
30 marca 2017 r., godz. 9:00, Biuro LGD, Łubowo 1.

 

Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres:

biuro@lgdtraktpiastow.pl

a.nowak@lgdtraktpiastow.pl

 

 

 

Link do strony www: http://www.lgdtraktpiastow.pl/wiadomosc,szkolenia-przed-naborem-wnioskow.html