Ulotka - harmonogram odbioru odpadów w roku 2016

2015-12-29 13:10:00

W załączeniu znajdą Państwo ulotkę dot. odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Łubowo. Wywóz odpadów będzie nadal realizowany przez firmę Alkom, która wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

link - kliknij

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ulotka-harmonogram-odbioru-odpadow-w-roku-2016.html