Utrzymanie dróg gminnych

2018-01-19 13:23:00

Zgłaszanie konieczności interwencji związanych z utrzymaniem/odśnieżaniem dróg gminnych

Uprzejmie informujemy, iż zgłaszanie konieczności interwencji związanych z odśnieżaniem/utrzymaniem dróg gminnych winno następować do sołtysa danej miejscowości.

Sołtys z kolei zobowiązany jest przekazać informację do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg w Gminie Łubowo. 

 

 

Wykaz nr telefonów do Sołtysów Gminy Łubowo - http://lubowo.nowoczesnagmina.pl/?a=2782

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,utrzymanie-drog-gminnych.html