W piątek po południu posłuchasz o lokalnych wierzbach, zrobisz własne kosmetyki i upichcisz coś z ziół

2014-09-25 13:03:00

Przygotowujemy miłą ofertę w Imielnie i Imielenku. Coś dla najmłodszych, dla Pań będzie nauka ręcznego robienia kosmetyków, posłuchamy o naszych wierzbach.

Od godziny 16:00 w piątek 26 września startujemy z wydarzeniami umilającymi pierwsze jesienne po południa w Kasztelanii.

 

 

Co proponujemy?

 

Zapraszamy do przyjścia na te wydarzenia wszystkich zainteresowanych!

 

Maciej Jędrzejczak

Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska

http://www.kasztelaniaostrowska.pl/
https://www.facebook.com/kasztelaniaostrowska

 

 

 

Fot. 1. Zarośla wierzby szarej i łozy w zabagnionym śródleśnym obniżeniu koło Imielna (MJ)

źródło: Stow. Kasztelania Ostrowskatreść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,w-piatek-po-poludniu-posluchasz-o-lokalnych-wierzbach-zrobisz-wlasne.html