W Y K A Z

2019-06-14 14:17:00

Wójt Gminy Łubowo podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić grunt w miejscowości Fałkowo

WYKAZ.doc

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,w-y-k-a-z-6.html