Wizyta studyjna delegacji z Chorwacji

2015-05-21 09:33:00

20 maja 2015r Gmina Łubowo miała przyjemność gościć delegację chorwacką z Bożo Galić - Żupanem Vukovarsko - Srijemskim.

Spotkanie z delegatami rozpoczęło się w Urzędzie Gminy Łubowo , gdzie na sali sesyjnej zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia  w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Przedstawiono również pokaz slajdów charakteryzujących  współpracę Gminy Łubowo z chorwackim miastem Nin. Prezentacja zakończyła się prelekcją na temat Lokalnych Grup Działania w Programie Leader.

Następnie delegacja chorwacka wraz z przedstawicielami Gminy Łubowo oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu udała się do oczyszczalni ścieków w Łubowie, gdzie Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski przedstawił najnowsze modernizacje systemu oczyszczania ścieków w naszej gminie. Miłym akcentem okazał się poczęstunek w Karczmie na Lednicy, uświetniony występem członków folklorystycznego zespołu Wiwaty - Andrzeja i Stanisława Horbików. Ostatnią częścią spotkania była wycieczka po terenie Gminy Łubowo mająca na celu prezentację "na żywo" naszych unijnych inwestycji. Spotkanie zakończyło się w świetlicy wiejskiej w Wierzycach. 

Przemiła atmosfera, miłe słowa ze strony władz chorwackich oraz dyrekcji Biura Współpracy Międzynarodowej UM w Poznaniu utwierdziły nas w przekonaniu, że warto działać i ubogacać nasze środowisko lokalne projektami unijnymi.

 

Delegacja chorwacka:

 1. Bożo Galić, Żupan Vukovarsko-Srijemski
 2. Željko Cirba, Zastępca Żupana Vukovarsko-Srijemskiego
 3. Zdenko Podolar, Dyrektor Departamentu Gospodarki
 4. Andrija Matić, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 5. Gabrijela Żalac, Dyrektor Departamentu współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich
 6. Ivan Rimac, Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Żupani Vukovarsko-Srijemskiej „Hrast”
 7. Kristina Černok, Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy UE, Administracja Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej
 8. Vedrana Džoić, Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego, Promocji Regionalnej oraz Przyciągania Inwestycji, Agencja Rozwoju Regionalnego „Hrast”

 

Przedstawiciele Wielkopolski:

 1. Jerzy Jacek Domicz, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w RP
 2. Danuta Nowacka, Wiceprezes Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Chorwackiego
 3. Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej
 4. Zuzanna Kusik, Biuro Współpracy Międzynarodowej
 5. Joanna Dobosiewicz, tłumacz języka chorwackiego

Przedstawiciele Gminy Łubowo:

       

        1. Andrzej Łozowski - Wójt Gminy Łubowo

        2. Emilia Dutka - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łubowo

        3. Małgorzata Blok - Dyrektor Biura LGD Trakt Piastów

        4. Tomasz Hartwich - Urząd Gminy Łubowo - fundusze unijne, zamówienia publiczne

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wizyta-studyjna-delegacji-z-chorwacji.html