Wójt Gminy informuje

2015-04-17 08:05:40

informacja dot. spisu wyborców

Przeczytaj informację

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wojt-gminy-informuje.html