Wybór Sołtysa

2019-02-11 10:46:14

Wójt Gminy Łubowo uprzejmie informuje, że w wyborach na sołtysa wsi Baranowo został wybrany pan Jan Nowak – dotychczasowy sołtys tej wsi. Pan Jan Nowak jest mieszkańcem wsi Baranowo od urodzenia, oraz wieloletnim sołtysem wsi Baranowo.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wybor-soltysa.html