Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2019-10-02 07:58:00

Prezentacja szkolenia dotyczy "Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13 października 2019 r."

Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X-uzgodniona.ppt

 

Prezentacja SEJM OKW-cz-II.1-przeprowadzenie głosowania-uzgodniona.ppt

 

Prezentacja SEJM OKW-cz-II.2-ustalenie wyników-protokoły-uzgodniona.ppt

 

Prezentacja SEJM OKW-szkolenie ogólne-uzgodniona.ppt

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-1.html