WYKAZ

2018-10-05 09:10:24

Wójt Gminy Łubowo podaje do publicznej wiadomości, że zamierza użyczyć lokal nr 2 położony w Fałkowie nr 44A

wykaz ZGK.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wykaz-5.html