WYKAZ

2018-10-05 09:12:30

Wójt Gminy Łubowo podaje do publicznej wiadomości, że zamierza użyczyć lokal nr 1 położony w Fałkowie nr 44A

wykaz Policja.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wykaz-6.html