Wykaz sołectw po wyborach na sołtysów i rad sołeckich w Gminie Łubowo

2015-02-25 08:28:00

Wykaz sołectw po wyborach na sołtysów i rad sołeckich w Gminie Łubowo

Zobacz wykaz sołtysów

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wykaz-solectw-po-wyborach-na-soltysow-i-rad-soleckich-w.html