Zakończenie Projektu "Cyfrowa Wielkopolska"

  • Dodano: 2019-06-13 14:01:00
  • 2072 wyświetleń
  • Drukuj

W środę zakończył się Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zorganizowany został przez Fundację Partycypacji Społecznej w Bibliotece Publicznej Gminy Łubowo.

W ramach udziału w  Projekcie, seniorzy z gminy Łubowo, przez 2,5 miesiąca mogli uczyć się obsługi komputera i korzystania z Internetu, co przyczyniło się do wzrostu poziomu jakości życia uczestników Projektu. Dzięki nauce zyskali nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także otrzymali materiały szkoleniowe i tablety, umożliwiające im dostęp do nowoczesnej technologii. Mogli także uczestniczyć w animacjach prowadzonych przez dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo panią Katarzynę Wielgosz. Efektem działań animacyjnych, było przekazanie dla najmłodszych czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo dwóch „Wysp Czytelniczych”. Seniorzy, wraz z instruktorem, panem Karolem Palaczem stworzyli zgrany zespół. Atmosfera podczas nauki była bardzo ciepła i rodzinna. Na ostatnim spotkaniu również nie zabrakło wzruszeń. Uczestnikom zostały wręczone świadectwa oraz dyplomy. Umilił je także poczęstunek przygotowany przez seniorów, oraz występ uczniów zerówki ze Szkoły Podstawowej w Lednogórze. Na spotkanie przybyły również przedszkolaki z Woźnik. Wszystkie dzieci miały okazję posłuchać bajek czytanych przez starszych, otrzymali także pakiety książek ufundowane przez firmę "Phu Miko Joanna Latała".
Na zakończeniu Projektu obecni byli przedstawiciele władz gminy, w tym zastępca wójta pan Tomasz Hartwich i przewodniczący Rady Gminy Łubowo pan Mirosław Nowak, oraz radna Emilia Dolata.
 W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Łubowie pani Urszula Antczak.
Wszystkim uczestnikom oraz organizatorom dziękujemy za nieocenioną pomoc i mile spędzony czas.

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.