Zapraszamy do udziału w konkursie palm wielkanocnych Gminy Łubowo

2014-03-21 11:57:28

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną, poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN

 KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH GMINY ŁUBOWO

 

ORGANIZATOR: - Urząd Gminy w Łubowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Gminy Łubowo

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Łubowie

- Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Rady Gminy    

  Łubowo

- Gminna Biblioteka w Łubowie

- Bank Spółdzielczy w Łubowie

 

CELE:

 

TERMIN:

 

13 kwietnia 2014 r. – Kościół Filialny pw. Św. Mikołaja w Łubowie godz.11.3o

ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, rodziny, organizacje społeczne, szkoły.

Palma zgłaszana do konkursu musi być opatrzona tabliczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko/nazwa instytucji/organizacji, adres.

Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, suszone kwiaty, bukszpan oraz bibuły. Wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby, bez wykorzystania drutu, gwoździ i sznurków z tworzyw sztucznych.

Zachęcamy uczestników konkursu, do prezentacji swojej palmy w stroju ludowym co dodatkowo wpłynie na ogólną ocenę i będzie brane pod uwagę przez komisję konkursową.

 

OCENA I NAGRODY:

 

Palmy  oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora, w skład której wejdą: Wójt Gminy, Ksiądz proboszcz, Prezes Banku Spółdzielczego ,Komisja Kultury i Oświaty oraz  Biblioteka Gminna.

Decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne.

Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu nagrody finansowe .

KRYTERIA OCENY:

• za wysokość - za każdy metr wysokości powyżej 3m. – 1 pkt

• za wiązanie od 1 do 5 pkt

• za zdobienie od 1 do 5 pkt

• za  prezentacje palmy w stroju ludowym od 1 do 5 pkt

• za wysmukłość od 1 do 5 pkt

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 

Ogłoszenie wyników konkursu po mszy św. o godz.11.3o

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

 

Termin zgłoszeń palm do konkursu  upływa z dniem 06 kwietnia 2014r.

 

Udział w konkursie prosimy zgłaszać  w Bibliotece Gminnej w Łubowie

osobiście, przez sołtysa wsi lub na podany niżej adres:

 

e-mail: biblioteka@lubowo.pl

tel. /61/ 427 59 34

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-palm-wielkanocnych-gminy-lubowo.html