Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Łubowo wraz z transmisją tv

  • Dodano: 2018-11-13 12:25:00
  • 1986 wyświetleń
  • Drukuj

Zastępca Wójta Gminy Łubowo serdecznie zaprasza na I sesję Rady Gminy Łubowo

                                                                                                  Łubowo, dnia 2018-11-13

                                                               

                                                                                        

                Działając na podstawie art.20 ust.2 oraz art. 29a ust. 2 w związku z art. 26 ust. 2 ustawy  z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  gminnym / Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm/ oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm. w związku z treścią wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018r. Komisarz Wyborczy w Koninie II

                                                              

informuję, że

 

I Sesja Rady Gminy Łubowo,

odbędzie się w dniu 21 listopada  2018r. godz.10,00

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubowie ,na którą serdecznie zapraszam.

 

                                                                                    Zastępca Wójta Gminy

 

                                                                                       Tomasz Hartwich

       

 

 

 Z  proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego

    Gminnej Komisji Wyborczej oraz złożenie ślubowania przez radnych Gminy

    Łubowo

3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta przez Przewodniczącego

    Gminnej Komisji Wyborczej oraz złożenie ślubowania przez Wójta Gminy

    Łubowo

4. Stwierdzenie quorum.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów;

b) przeprowadzenie głosowania

8. Dyskusja- wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Łubowo.        

                                                               

transmisja na żywo

 

zapis obrad I sesji Rady Gminy Łubowo

 

Uwaga: Film został zapisany wraz z nagłówkiem kontrolnym (faza testowania) - transmisja rozpoczyna się od minuty 13.40