Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Łubowo,

2018-10-04 11:02:00

Przewodniczący Rady Gminy Łubowo zaprasza na XLV Sesję Rady Gminy Łubowo, która odbędzie się 09 października 2018r. o godz. 10:00

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy  z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie  gminnym / Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm/

                                                              

                                            zwołuję

                        XLV Sesję Rady Gminy Łubowo,

  

 która odbędzie się w dniu 09 października  2018r. godz.10,00                 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubowie ,na którą serdecznie zapraszam.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Mirosław Nowak

       

 

 

 Z  proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XLV Sesji Rady Gminy.

4. Informacja dotycząca rozbudowy Szpitala Pomnika Chrztu Polski w

    Gnieźnie, oraz inwestycji drogowych

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

1/ nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego nr 2 w Fałkowie 44A –

   /XLV/370/2018

 

2 /nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego nr 1 w Fałkowie nr 44A

 - /XLV/371/2018

 

3/ zmiany uchwały Nr XXXVIII/329/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 17 kwietnia

  2018r. - /XLV/372/2018

 

4/ udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej z terenu Gminy Łubowo z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lednogórze - /XVL/373/2018

 

5/ udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej z terenu Gminy Łubowo z przeznaczeniem na prace restauratorsko- konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętego Mikołaja w Łubowie -  /XVL/374/2018

 

6/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2018-2030

 -  /XVL/375/2018

 

7/ zmiany uchwały budżetowej na 2018r. - /XVL/376/2018

 

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm/.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zaproszenie-na-xlv-sesje-rady-gminy-lubowo-1.html